Sruby

fotografie
Zabýváme se celoročně obyvatelnými stavbami srubových a roubených domů, chat, rekreačních objektů, zahradních domků, altánů, pergol a dalších srubových doplňků jakou jsou zahradní nábytek, prolézačky, houpačky a ostatní doplňky dle přání zákazníka. Všechny stavby provádíme výhradně z ručně odkorněné kulatiny, čímž si dřevo zachovává svou přirozenou hladkost a křivost. Po většině obvodu kmene tak zůstávají nenarušené letokruhy, které vytvářejí husté vrstvy dřevní hmoty a kulatina tak lépe odolává dřevním škůdcům a ohni.

Pří výrobě srubových domů dodržujeme pravidla a stanovy, které zaručují kvalitu materiálu a konečné stavby. Již v prvopočátku při nákupu dřeva hledíme především na kvalitu, přirozenou krásu a líni dřeva. Dřevo, které neodpovídá normám (nekvalitní, nebo poškozené dřevo, dřevo které trpí točivostí) je odstraněno.

Realizace a před stavba srubu probíhá u nás v prostorách firmy. Prvním krokem je zbavení dřeva kůry, což provádíme ručně, přičemž zaručujeme a zachováváme dřevo v plné kráse. Takto upravené dřevo ošetříme proti škůdcům, dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním velice šetrným způsobem za použití chemické báze. Ještě než začneme s realizací srubu, tak vybereme klády tak, aby na sebe co nejvíc pasovaly, přičemž zachováme estetyčnost a přilnavost. Následně je vše zapsáno do kladečského plánu a předem naplánováno. Nyní jsme připraveni realizovat hrubou stavbu. Jako první založíme první řadu na základovou desku, kterou nazýváme prahovým kládem. Nyní jsme připraveni vázat do srubové stěny. Do každé klády vyřežeme drážku, která stejnoměrně kopíruje křivost každé další navazující klády. Každá kláda se v drážkách zateplí minerální vatou, nebo ovčí vlnou. Jednotlivé kmeny již dokončeného srubu následně označíme čísly a na stěny se rozkreslí schéma elektroinstalace podle počítačového výkresu. Jakmile je vše označeno, tak srub začínáme rozebírat a podle rozkresleného schématického plánu navrtáme budoucí rozvody elektřiny.

Po rozebrání naložíme kmeny na kamion a dopravíme ho k zákazníkovi. Složení srubu u zákazníka provádíme za pomocí jeřábu. Jakmile je srub během několika dnů postaven, tak se dopilují poslední úpravy a srub je předán zákazníkovi.

Hrubá konstrukce roubenky je vyrobena z hranolů smrku nebo borovice 230 x 230 mm až 300 x 300 mm případně jiných speciálních rozměrů. Řezivo je ošetřeno proti škůdcům, dřevokazným houbám a plísním. Hranoly (stavební řezivo) jsou z vnější i vnitřní strany o hoblovány a dále opracovány.

Celý dům je nejprve vyroben ve výrobní hale, následně jednotlivé trámy očíslovány a připrave-ny na demontáž. Při demontáži jsou roubené stěny upraveny pro vedení elektriky. Díly se následně opět montují na zkladové desce, s izolací ovčí vlny, popřípadě jiného izolačního materiálu. Konce trámu, které nejsou ukončeny v rozích se kolíkují.

Můžete si vybrat klasický způsob výstavby roubených domů na dřevěné záklopové lišty, na pero-drážku nebo speciální ruční výrobu roubenky - kulatina je opracovaná ze dvou stran přitom vrchní kláda kopíruje spodní, podobná technologie výroby jako u srubového domu (u této technologie počítejte s vyšší cenou za práci a delší dobou výroby).

U všech technologií jsou rohy domu zajištěny rybinovými zámky.

Vyrábíme veškeré typy domů - moderní roubenky, starobylé roubenky, bungalové roubenky, patrové roubenky. Roubenky vyrábíme výhradně ze syrového dřeva.

kontakty mail